АБОНАМЕНТ ЗА ПРОДУКТИТЕ НА "АСКАНА" ООД ЗА 2007 г.

Наименование
Броя годишно
Цена при абонамент
от 01.12.2006 г. до 31.12.2006 г.
в лева
/ * - до 30.11.2006 г./
чрез дистрибутор
в редакцията
сп. "Данъчна практика, счетоводство, финанси на фирмата"
12

144.00

132.00*

132.00

114.00*

ON-LINE вариант на сп. "Данъчна практика, счетоводство, финанси на фирмата"
www.magazine.askana.com
с право на достъп само за 2007 г.
12
72.00
72.00
ON-LINE вариант на сп. "Данъчна практика, счетоводство, финанси на фирмата"
www.magazine.askana.com
с право на достъп за 2007 г. и предходни години
(от 2001 до 2006 г.)
84
120
120
Актуализация - класьор:
"Данъчна нормативна уредба, административна и съдебна практика"
за 2007 г.
10
60.00
60.00
Актуализация - класьор:
"Осигурителни отношения,
нормативна уредба и практика"
за 2007 г.
10
60.00
60.00
Цена за допълнителна папка - класьор
1
6.00
6.00

Ако искате да се абонирате или да закупите някой от предлаганите продукти, можете да направите това в офиса на "АСКАНА" ООД на адрес: София 1606, бул.Македония 12,

или като преведете съответната сума с включен ДДС по банков път
и изпратите по факс или e-mail:

- заверено копие от платежно нареждане за преведената сума;
- данни на фирмата за издаване на фактура;
- вашия е-mail и телефон за връзка.
Банкова сметка на "АСКАНА" ООД:

При банка Б.П.Б. - АД
Клон София - Солунска
BIC: BPBIBGSF
IBAN: BG16BPBI79401034617901


За допълнителна информация:

тел./факс: 988 64 30 (31, 35, 36);
e-mail: askana@mail.bg
 
     
Powerеd by SoftConsultGroup Ltd.