За издателя

Факти за фирмата издател


"АСКАНА" ООД е основана през 1991 год. От създаването си фирмата осъществява консултантска дейност в сферата на счетоводното отчитане, данъчното облагане и управлението на финансовите ресурси.
"АСКАНА" ООД е член на Българската асоциация на управленските консултанти - (БАУКО) и съдружник в българо-чешкото дружество "ХЗ АСКАНА-СОФИЯ" ООД, което е член на Асоциацията на счетоводните къщи в България.
От 2001 г. "ХЗ-АСКАНА-СОФИЯ" ООД е изключителен представител на международната консултантска и одиторска асоциация PKF, Лондон.

Издателска дейност

Една година след основаването си "Аскана" ООД започва издаването на списание "Данъчна практика" - първото в страната частно специализирано издание в областта на данъчното право. Година по-късно стартира ново специализирано издание "Финанси на фирмата", а през 1996 г. се появява и сп. "Баланс", ориентирано към проблемите на счетоводната отчетност. От 1999 г. трите издания започват да излизат в едно общо книжно тяло под заглавие "Данъчна практика, счетоводство, финанси на фирмата". Списанието се отличава със своята коректност при третиране на сложни казуси от областта на счетоводното отчитане и данъчното облагане, с подчертан стремеж към публикуване на материали в отговор на читателски запитвания. Авторите са утвърдени специалисти и благодарение на усилията на редакционния колектив списание "Данъчна практика, счетоводство, финанси на фирмата" продължава да поддържа високо качество на публикуваната информация и да бъде сред най-авторитетните специализирани издания в областта на данъците и счетоводството.
Името на "Аскана" ООД се свързва и с две изключително полезни издания - класьори с подменяеми страници "Данъчна нормативна уредба, административна и съдебна практика" и "Осигурителни отношения - нормативна уредба и практика", както и с друга специализирана литература в областта на данъците, счетоводството и финансовото управление.

Принципи

Основен принцип в дейността на "Аскана" е работата в екип. Това позволява да бъдат привличани широк кръг от външни консултанти, благодарение на което фирмата предлага комплексни решения за проблемите на своите клиенти.

Powerеd by SoftConsultGroup Ltd.