Електронно издание на списание "Данъчна практика"
- издавано от счетоводна къща "Аскана".
Статия: "ОПЕРАЦИОННИЯТ МАРКЕТИНГ"
(брой: 2004/4, автор:Георги Забунов)


ОПЕРАЦИОННИЯТ МАРКЕТИНГ

В предишния брой на списанието бяха разгледани някои проблеми, свързани с прилагането на операционния мениджмънт в стопанската практика у нас.

Прочети цялата статия


Powerеd by SoftConsultGroup Ltd.