Електронно издание на списание "Данъчна практика"
- издавано от счетоводна къща "Аскана".
Статия: "Публикация: Въпроси и отговори от практиката, сп.Български законник, бр.8 от 2007 г., стр.98 - 101"
(брой: 2007/9, автор:Велко Джилизов)


Публикация: Въпроси и отговори от практиката, сп.Български законник, бр.8 от 2007 г., стр.98 - 101

Казус: Налице е периодична доставка на стоки за българска фирма от Китай. Плащанията са в щатски долари. Извършват се в брой на територията на Китай, където управителите на българската фирма се командироват периодично, или в България, където ...

Прочети цялата статия


Powerеd by SoftConsultGroup Ltd.