Електронно издание на списание "Данъчна практика"
- издавано от счетоводна къща "Аскана".
Статия: "Формиране на годишна данъчна основа за доходи, реализирани от физическо лице - земеделски производител"
(брой: 2010/2, автор:Иван Минчев)


Формиране на годишна данъчна основа за доходи, реализирани от физическо лице - земеделски производител

Какви разходи се признават на земеделски производител - физическо лице? Според чл.29, т.1 от ЗДДФЛ облагаемият доход от стопанска дейност на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, за производство на ...

Прочети цялата статия


Powerеd by SoftConsultGroup Ltd.