Електронно издание на списание "Данъчна практика"
- издавано от счетоводна къща "Аскана".
Статия: "Нов ред за прекратяване на трудовото правоотношение при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст"
(брой: 2012/3, автор:Интернет страницата на МТСП )


Нов ред за прекратяване на трудовото правоотношение при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст

По кой член от Кодекса на труда трябва да се освободи лице, придобило право на пенсия за осигурителен стаж и възраст?

Прочети цялата статия


Powerеd by SoftConsultGroup Ltd.