Електронно издание на списание "Данъчна практика"
- издавано от счетоводна къща "Аскана".
Статия: "Глоби и санкции за нарушения по ЗМДТ"
(брой: 2013/2, автор:Лиляна Панева)


Глоби и санкции за нарушения по ЗМДТ

Глобите и имуществените санкции, които се налагат при неспазване на разпоредбите на ЗМДТ, са регламентирани в Глава четвърта "Административнонаказателни разпоредби" от закона.

Прочети цялата статия


Powerеd by SoftConsultGroup Ltd.