Електронно издание на списание "Данъчна практика"
- издавано от счетоводна къща "Аскана".
Статия: "Законодателни рамки на местното самоуправление и регионалната данъчна автономност в България"
(брой: 2013/8, автор:Людмил Найденов)


Законодателни рамки на местното самоуправление и регионалната данъчна автономност в България

Местната приходна автономност е основен компонент на политиката към налагане принципите на фискална децентрализация. Наличието на конституционно гарантирани собствени приходоизточници позволява на регионалните власти да осъществяват адекватно своите разхо

Прочети цялата статия


Powerеd by SoftConsultGroup Ltd.