Електронно издание на списание "Данъчна практика"
- издавано от счетоводна къща "Аскана".
Статия: "Данъчна самостоятелност на местните власти – сравнителен анализ в рамките на ЕС"
(брой: 2013/10, автор:Людмил Найденов)


Данъчна самостоятелност на местните власти – сравнителен анализ в рамките на ЕС

Резултатите от провежданата в областта на общинските финанси политика следва да бъдат оценявани не само в законодателен аспект, но също така и от количествена гледна точка. По този начин се осигурява пълнота на анализа и се дава възможност за формулиране

Прочети цялата статия


Powerеd by SoftConsultGroup Ltd.