Електронно издание на списание "Данъчна практика"
- издавано от счетоводна къща "Аскана".
Статия: "Решение на ВАС № 1139 от 2.02.2015 г. – право на данъчно облекчение по чл.48, ал.6 от ЗДДФЛ за физическите лица, регистрирани като земеделски производители, избрали да се облагат като ЕТ"
(брой: 2015/1, автор:ВАС )


Решение на ВАС № 1139 от 2.02.2015 г. – право на данъчно облекчение по чл.48, ал.6 от ЗДДФЛ за физическите лица, регистрирани като земеделски производители, избрали да се облагат като ЕТ

Казус: Физическо лице, регистрирано като земеделски производител, избрало да се облага като ЕТ, ползва данъчно облекчение по чл.48, ал.6 от ЗДДФЛ за декларираните през 2011 г. доходи като земеделски производител. С ревизионен акт му е отказа

Прочети цялата статия


Powerеd by SoftConsultGroup Ltd.