ДОБРЕ ДОШЛИ
в сайта на списание
"ДАНЪЧНА ПРАКТИКА, СЧЕТОВОДСТВО, ФИНАНСИ НА ФИРМАТА" -

месечно издание за данъци, счетоводство, финанси

Списание "Данъчна практика, счетоводство, финанси на фирмата" е едно от авторитетните издания, специализирани в областта на данъците, счетоводството и фирмените финанси. То излиза за първи път през 1992 година. От тогава до днес списанието се е утвърдило като водещо издание, защото:
 • читателите му вярват, тъй като надеждността на информацията, публикувана в него, е правило, което се е превърнало в традиция;
 • те са в непрекъснат диалог с редакцията, която се стреми да откликне на потребностите им веднага и така запазва връзката с аудиторията си жива;
 • проблемите, разглеждани в списанието, са родени от практиката и затова то e полезно и актуално.
 • Освен месечното приложение „Преглед на специализирания печат” въведено през 2003 г., от 2004 г. в списанието се откриват и две нови рубрики – „Счетоводна политика - данъчен ефект” и „Маркетинг”, която ще се изготвя със съдействието на Българската асоциация по маркетинг.
  Тези рубрики ще подпомогнат практиката на фирмите, техните управители, мениджъри и счетоводители.

  Проучване на потребностите от обучение в областта на Международните счетоводни стандарти

  “ДАНЪЦИ И ОСИГУРОВКИ ПРЕЗ 2007”:
  Семинари
  Заявка

  9 ДЕКЕМВРИ 2006 г. – СЕМИНАР НА ТЕМА:
  “НОВИЯТ ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ, В СИЛА ОТ 1.01.2007 г.”
  Програма
  Заявка

  27 НОЕМВРИ 2006 г. – СЕМИНАР НА ТЕМА:
  “ПРАКТИКО-ПРОЛОЖНИ АСПЕКТИ НА НОВИЯТ ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ, В СИЛА ОТ 1.01.2007 г.”
  Програма
  Заявка

  Powered by SoftConsultGroup Ltd.