Реклама

Цени за реклама на страниците на списанието

чернобели
цветни
II и III корица - кв.см.
1.4 лв.
1.8 лв.
Вътрешна страница
1.0 лв.
1.4 лв.
I корица
1.6 лв.
2.0 лв.

Условията за предпечатна подготовка подлежат на договаряне

 

Powerеd by SoftConsultGroup Ltd.