Преглед на печата - ЗДДФЛ
 

Резултати от търсенето:

  Намерени статии:
Заглавие Брой Автор Рубрика Access
  1.

Публикация: Данъчно третиране по реда на ЗДДФЛ на възнаграждения на български местни лица, изпратени на работа в чужбина от български работодател, сп. Счетоводство, данъци и право, бр.9 от 2014 г., стр.31

2014/8Людмила МермерскаПреглед на печата - ЗДДФЛ
  2.

Публикация: Декларация по чл.50 от ЗДДФЛ, сп. Счетоводство плюс, бр.9 от 2014 г., приложение Счетоводна и данъчна практика, стр.11

2014/8Лорета ЦветковаПреглед на печата - ЗДДФЛ
  3.

Публикация: Задължено ли е предприятие наемател да удържа авансов данък за доходите от наем на физическо лице, което се определя като търговец?, сп. Счетоводство плюс, бр.4/2014 г., приложение Счетоводна и данъчна практика, стр.9

2014/3Евгения ПоповаПреглед на печата - ЗДДФЛ
  4.

Публикация: Въпроси и отговори от практиката, ЗДДФЛ, сп. Български законник, бр.4 от 2014 г., стр.99

2014/2Лорета ЦветковаПреглед на печата - ЗДДФЛ
  5.Публикация: Въпроси и отговори от практиката, ЗДДФЛ, сп. Български законник, бр.4 от 2011 г., стр.822011/4Лорета ЦветковаПреглед на печата - ЗДДФЛ
  6.Публикация: Облагане на средства, получени от Европейски фондове, в. Седмичен законник, бр.30 от 2009 г., стр.52009/8Лорета ЦветковаПреглед на печата - ЗДДФЛ
  7.Публикация: Въпроси и отговори от практиката, Закон за данъците върху доходите на физическите лица, сп. Български законник, бр.7 от 2009 г., стр.912009/8Лорета ЦветковаПреглед на печата - ЗДДФЛ
  8.Публикация: Въпроси и отговори от практиката, ЗДДФЛ, сп. Български законник, бр.11 от 2008 г., стр.692008/12Лорета ЦветковаПреглед на печата - ЗДДФЛ
  9.Публикация: Данъчно третиране на безлихвени заеми, предоставени от местни физически лица на дружество по реда на ЗДДФЛ и ЗКПО, сп. Форум на счетоводителя, бр.9 от 2008 г., стр.22 - 232008/10Людмила МермерскаПреглед на печата - ЗДДФЛ
  10.Публикация: Облагане на доходи, свързани със замяна на право на строеж срещу жилищни площи2008/10Лорета ЦветковаПреглед на печата - ЗДДФЛ
  11.Публикация: Данъци върху доходите на физически лица, сп. Експерт, бр.5 от 2008 г., стр.512008/7Лорета ЦветковаПреглед на печата - ЗДДФЛ
  12.Публикация: Облагане на физическо лице - продавач, и на дружество - купувач на вземане, сп. Счетоводство плюс, бр.4 от 2008 г., приложение Счетоводна и данъчна практика, стр.10 - 112008/6Иван ДочевПреглед на печата - ЗДДФЛ
  13. Публикация: Облагане доходите, получени от отдаване под наем на земя, която ще се използва за изграждане на съоръжение, в. Седмичен законник, бр.17 от 2008 г., стр.72008/5Лорета ЦветковаПреглед на печата - ЗДДФЛ
  14.Публикация: Въпроси и отговори от практиката, сп. Български законник, бр.3 от 2008 г., стр.89 - 902008/4Лорета ЦветковаПреглед на печата - ЗДДФЛ
  15.Публикация: Изплащане на доходи от извънтрудова дейност, сп. Форум на счетоводителя, бр.3 от 2008 г., стр.412008/4Христо ДосевПреглед на печата - ЗДДФЛ

Общо резултати: 17 Страница: (2)


Powered by SoftConsultGroup Ltd.