Преглед на печата - ЗДДФЛ
 

Резултати от търсенето:

  Намерени статии:
Заглавие Брой Автор Рубрика Access
  1.Публикация: Въпроси и отговори от практиката, ЗДДФЛ, сп. Български законник, бр.2 от 2013 г., стр.772013/2Лорета ЦветковаПреглед на печата - ЗДДФЛ
  2.Публикация: Кога се признава преотстъпване на данък на физически лица - земеделски производители?, сп. Счетоводство плюс, бр.7 от 2012 г., Приложение Данъчен консултант, стр.122012/7Лорета ЦветковаПреглед на печата - ЗДДФЛ
  3.Публикация: Въпроси и отговори от практиката, ЗДДФЛ, сп. Български законник, бр.1 от 2012 г., стр.712012/3Лорета ЦветковаПреглед на печата - ЗДДФЛ
  4.Публикация: Наемни правоотношения с непререгистриран ЕТ, в. Седмичен законник, бр.12 от 2012 г., стр.62012/3Николай НиколовПреглед на печата - ЗДДФЛ
  5.Публикация: Въпроси и отговори по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, сп. Финанси и право, бр.9 от 2011 г., стр.292011/8Лорета ЦветковаПреглед на печата - ЗДДФЛ
  6.Публикация: Дефиниране на понятието "авторско възнаграждение" по ЗДДФЛ, в. Седмичен законник, бр.14 от 2011 г., стр.52011/2Лорета ЦветковаПреглед на печата - ЗДДФЛ
  7.Публикация: Данъци върху доходите на физическите лица, сп. Експерт, бр.1 от 2011 г., стр.622011/2Лиляна ПаневаПреглед на печата - ЗДДФЛ
  8.

Публикация: Авансово облагане на доходите от наем след промените в ЗДДФЛ за 2011 г., сп.Финанси и право, бр.1 от 2011 г., стр.23

2011/1Людмила МермерскаПреглед на печата - ЗДДФЛ
  9. Публикация: Облагат ли се по ЗДДФЛ получени суми от земеделски производител за възстановен акциз и застрахователно обезщетение?, сп.Счетоводство плюс, бр.9 от 2010 г., приложение Счетоводна и данъчна практика, стр.11.2010/11Лорета ЦветковаПреглед на печата - ЗДДФЛ
  10.Публикация: Данъчно третиране на командировъчните пари, в. Седмичен законник, брл19 от 2009 г., стр.42009/5Лорета ЦветковаПреглед на печата - ЗДДФЛ
  11.Публикация: Освобождаване от облагане по реда на ЗДДФЛ при продажба на недвижимо имущество, сп. Финанси и право, бр.6 от 2008 г., стр.30 -332008/8Людмила МермерскаПреглед на печата - ЗДДФЛ
  12.Публикация: Облагане на доходите от стопанска дейност като едноличен търговец през 2007 г., сп. Български законник, бр.12 от 2007 г., стр.47 - 502008/2Лорета ЦветковаПреглед на печата - ЗДДФЛ

Общо резултати: 12 Страница: (1)


Powered by SoftConsultGroup Ltd.