ИНТРАСТАТ
 

Резултати от търсенето:

  Намерени статии:
Заглавие Брой Автор Рубрика Access
  1.Случаи, при които се попълва статистическа стойност в Интрастат декларациите2011/8Интернет страницата на НАП ИНТРАСТАТ
  2.Ред за определяне на статистическата стойност за целите на Интрастат декларирането2011/8Интернет страницата на НАП ИНТРАСТАТ
  3.Отчитане по Интрастат на ишлеме с материали на клиент от ЕС, внесени в България от трета страна2011/8Интернет страницата на НАП ИНТРАСТАТ
  4.Получено кредитно известие за върната стока2011/7Интернет страницата на НАП ИНТРАСТАТ
  5.Издадено кредитно известие за върната стока2011/7Интернет страницата на НАП ИНТРАСТАТ
  6.Кредитно известие по рекламация на стока, която не се връща2011/7Интернет страницата на НАП ИНТРАСТАТ
  7.Кредитно известие за бонус2011/7Интернет страницата на НАП ИНТРАСТАТ
  8.Деклариране на получени шивашки материали и върнати остатъци от тях2011/7Интернет страницата на НАП ИНТРАСТАТ
  9.Месец на деклариране на стоките2011/7Интернет страницата на НАП ИНТРАСТАТ
  10.Месец на деклариране продажбата на машини, получени за временно ползване2011/7Интернет страницата на НАП ИНТРАСТАТ
  11.Стоки, подлежащи на деклариране по Интрастат при работа на ишлеме2011/7Интернет страницата на НАП ИНТРАСТАТ
  12.Определяне страната на изпращане в декларацията за пристиганията2011/7Интернет страницата на НАП ИНТРАСТАТ
  13.Деклариране изпращането на преработена стока, когато материалите се изпращат от ЕС на една фирма, а преработката се извършва от друга фирма 2011/7Интернет страницата на НАП ИНТРАСТАТ
  14.Отразяване в Интрастат на стоки, обработени на ишлеме и дообработени след връщането им по рекламация2011/7Интернет страницата на НАП ИНТРАСТАТ
  15.Регион на произход при връщане на стока за ремонт2011/7Интернет страницата на НАП ИНТРАСТАТ

Общо резултати: 32 Страница: (3)


Powered by SoftConsultGroup Ltd.