ТРУД И ОСИГУРЯВАНЕ
 

Резултати от търсенето:

  Намерени статии:
Заглавие Брой Автор Рубрика Access
  1.ПРОМЕНИ В СОЦИАЛНОТО И ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ ПРЕЗ 2015 Г.2015/1Аспасия ПетковаТРУД И ОСИГУРЯВАНЕ
  2.Оформяне на УП-3 на лице, което от определена дата минава на непълно работно време2014/9Ваня ТРУД И ОСИГУРЯВАНЕ
  3.Изчисляване на паричното обезщетение за временна неработоспособност през периода 1997 – 1999 г. при попълване на УП-22014/9Ваня ТРУД И ОСИГУРЯВАНЕ
  4.Изготвяне на УП-2 за период, за който липсват документи в архива на фирмата2014/9Ваня ТРУД И ОСИГУРЯВАНЕ
  5.Задължение на работодателя да издава удостоверение за осигурителен доход обр. УП-22014/9Ваня ТРУД И ОСИГУРЯВАНЕ
  6.Запазване правото на пенсиониране при изпълнени условия за възраст и трудов/осигурителен стаж през определена година, когато лицето продължава да работи, независимо от последващи промени в тези условия2014/9Ваня ТРУД И ОСИГУРЯВАНЕ
  7.Условия, при които се зачита учителски осигурителен стаж2014/9Ваня ТРУД И ОСИГУРЯВАНЕ
  8.Ред за отказ от осигуряване за ДОО при пенсиониране на лице, което продължава да упражнява свободна професия2014/7Аспасия ПетковаТРУД И ОСИГУРЯВАНЕ
  9.Определяне на трудов стаж при 4-часов работен ден2014/7Аспасия ПетковаТРУД И ОСИГУРЯВАНЕ
  10.Осигурителен стаж за времето, през което е получавано обезщетение за безработица2014/6Аспасия ПетковаТРУД И ОСИГУРЯВАНЕ
  11.Осигуряване на студент, който работи2014/6Аспасия ПетковаТРУД И ОСИГУРЯВАНЕ
  12.Ред за осигуряване на чужденец, регистрирал ЕООД в България2014/6Аспасия ПетковаТРУД И ОСИГУРЯВАНЕ
  13.Прекратяване на срочен трудов договор с МОЛ2014/5МТСП ТРУД И ОСИГУРЯВАНЕ
  14.Изчисляване на възнаграждението за платен годишен отпуск2014/5МТСП ТРУД И ОСИГУРЯВАНЕ
  15.Допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит при два договора на 4-часов работен ден2014/5МТСП ТРУД И ОСИГУРЯВАНЕ

Общо резултати: 94 Страница: (7)


Powered by SoftConsultGroup Ltd.