КОСВЕНИ ДАНЪЦИ
 

Резултати от търсенето:

  Намерени статии:
Заглавие Брой Автор Рубрика Access
  1.Промените в ЗДДС за 2015 г.2015/1Лиляна ПаневаКОСВЕНИ ДАНЪЦИ
  2.Данъчно третиране на доставките, възникващи при сделки, свързани с прехвърляне на вземания2014/10Лиляна ПаневаКОСВЕНИ ДАНЪЦИ
  3.Край на спора що е това „лек автомобил” за целите на ЗДДС2014/6Мария БосоловаКОСВЕНИ ДАНЪЦИ
  4.Промени в обхвата и данъчната основа на някои доставки, в сила от 1.01.2014 г.2014/3Мария БосоловаКОСВЕНИ ДАНЪЦИ
  5.Задължения по ЗДДС на българска фирма във връзка с получена услуга от чуждестранен превозвач без регистрация по ДДС за транспорт на стока от България до Русия2014/3Лиляна ПаневаКОСВЕНИ ДАНЪЦИ
  6.Третиране по ЗДДС на субсидиите, предоставяни на транспортни фирми за компенсиране на намалените цени за превоз на определени категории лица2014/3Лиляна ПаневаКОСВЕНИ ДАНЪЦИ
  7.Третиране по ЗДДС на доставка на стока, която се монтира от доставчика на територията на друга държава членка2014/3Лиляна ПаневаКОСВЕНИ ДАНЪЦИ
  8.Елементи на данъчната основа за ДДС при внос2014/2Лиляна ПаневаКОСВЕНИ ДАНЪЦИ
  9.Нови режими за отчетност по ДДС, в сила от 1.01.2014 г.2014/1Мария БосоловаКОСВЕНИ ДАНЪЦИ
  10.Промени в единната данъчно-осигурителна сметка и в реда за облагане с ДДС на земеделските и техническите култури2013/10Мария БосоловаКОСВЕНИ ДАНЪЦИ
  11.Данъчна основа при бартер според практиката на СЕС2013/9Мария БосоловаКОСВЕНИ ДАНЪЦИ
  12.Право на данъчен кредит за стоки и услуги, предоставени на персонал под наем, във връзка с дейността на предприятието2013/8Мария БосоловаКОСВЕНИ ДАНЪЦИ
  13.Право на данъчен кредит за ДМА според практиката на СЕО2013/7Лиляна ПаневаКОСВЕНИ ДАНЪЦИ
  14.Отговори на основни въпроси относно задълженията по системата “контрол на горивата”2013/6Лиляна ПаневаКОСВЕНИ ДАНЪЦИ
  15.ДДС при доставка на стоки от вътреобщностната търговия с трима участници при операции, които не са тристранни по смисъла на чл.15 от ЗДДС2013/5Лиляна ПаневаКОСВЕНИ ДАНЪЦИ

Общо резултати: 150 Страница: (10)


Powered by SoftConsultGroup Ltd.