Преглед на печата - ЗКПО
 

Резултати от търсенето:

  Намерени статии:
Заглавие Брой Автор Рубрика Access
  1.Публикация: Отписване от гледна точка на ЗКПО на задължения към доставчици при ликвидация на дружество, сп. Счетоводство, данъци и право, бр.7 от 2014 т., стр.182014/6Людмила МермерскаПреглед на печата - ЗКПО
  2.

Публикация: Въпроси и отговори от практиката, ЗКПО, сп. Български законник, бр.5 от 2014 г., стр.58

2014/4Д-р Али Вейсел, д.е.с. Преглед на печата - ЗКПО
  3.

Публикация: Третиране по реда на ЗКПО на придобити дялове в чуждестранно юридическо лице, сп. Счетоводство, данъци и право, бр.2 от 2014 г., стр.21

2014/2Людмила МермерскаПреглед на печата - ЗКПО
  4.Публикация: Начисляване на разходи за лихви по получени парични вноски и коригиране на счетоводна грешка, в. Седмичен законник, бр.5 от 2014 г.2014/1Христо ДосевПреглед на печата - ЗКПО
  5.Публикация: Давностен срок на вземане за лихви, в.Седмичен законник, бр.19 от 2012 г., стр.42012/4Велко ДжилизовПреглед на печата - ЗКПО
  6.Публикация: Как следва да се третират за целите на ЗКПО начислените, но неизплатени до 31 декември командировъчни пари на персонала, сп. Финанси и право, бр.3 от 2012 г., стр.312012/3Людмила МермерскаПреглед на печата - ЗКПО
  7.Публикация: За някои проблеми на дружествата с ограничена отговорност, сп. Счетоводство плюс, бр.3 от 2012 г., Приложение Данъчен консултант, стр.5; Данъчно третиране на вноските по член 134 от Търговския закон, сп. Счетоводство плюс, бр.3 от 2012/2Иван ДочевПреглед на печата - ЗКПО
  8.Публикация: Регулиране на слабата капитализация по чл.43 от ЗКПО, сп. Финанси и право, бр.10 от 2011 г., стр.282011/9Анета ГеоргиеваПреглед на печата - ЗКПО
  9.Публикация: Данъчно третиране по реда на ЗДДФЛ на доходите от наем на местни физически лица, изплащани от предприятия, сп. Финанси и право, бр.8 от 2011 г., стр.282011/7Людмила МермерскаПреглед на печата - ЗКПО
  10.Публикация: Данъчно третиране по ЗКПО на дивидентите, разпределени под формата на активи от местни юридически лица, сп. Финанси и право, бр.7 от 2011 г., стр.27.2011/6Людмила МермерскаПреглед на печата - ЗКПО
  11.Публикация: Данъчен кредит за платен данък в чужбина по реда на ЗКПО, приложение Данъчен консултант към сп.Счетоводство плюс, бр.6 от 2011 г., стр.72011/5Валентина ГековаПреглед на печата - ЗКПО
  12.Публикация: Условия за преотстъпване на корпоративен данък за земеделски производители, сп. Счетоводство плюс, бр.7 от 2010 г., приложение Счетоводна и данъчна практика, стр.82010/7Иван ДочевПреглед на печата - ЗКПО
  13.Унищожаване на лизингов актив, сп.Форум на счетоводителя, бр.10 от 2009 г., стр.402009/10Христо ДосевПреглед на печата - ЗКПО
  14.Публикация: Актуална практика за 2009 г. по прилагането на допълнителните разпоредби на ЗКПО, Приложение Данъчен консултант, стр.7, към сп. Счетоводство плюс, бр.9 от 2009 г.2009/9Анета ГеоргиеваПреглед на печата - ЗКПО
  15.Публикация: Предоставяне на дружеството на средства от собственика, сп. Форум на счетоводителя, бр.9 от 2009 г., стр.372009/9Христо ДосевПреглед на печата - ЗКПО

Общо резултати: 228 Страница: (16)


Powered by SoftConsultGroup Ltd.