Преглед на печата - ЗОДФЛ
 

Резултати от търсенето:

  Намерени статии:
Заглавие Брой Автор Рубрика Access
  1.Облагане доходите на физическите лица2013/4Лорета ЦветковаПреглед на печата - ЗОДФЛ
  2.Облагане доходите на физическите лица2013/4Лорета ЦветковаПреглед на печата - ЗОДФЛ
  3.Публикация: Предоставянето на ваучери за храна не зависи от отработените дни от работника, в. Седмичен законник, бр.36 от 2012 г., стр.72012/9Лорета ЦветковаПреглед на печата - ЗОДФЛ
  4.Публикация: Въпроси и отговори от практиката, ЗДДФЛ, сп. Български законник, бр.3/2012, стр.74.2012/5Лорета ЦветковаПреглед на печата - ЗОДФЛ
  5.Публикация: Въпроси и отговори от практиката, ЗДДФЛ, сп. Български законник, бр.11 от 2011 г., стр.862011/9Лорета ЦветковаПреглед на печата - ЗОДФЛ
  6.Публикация: Облагане доходите на чуждестранно физическо лице от договор за управление и контрол, сп.Счетоводство плюс, бр.8 от 2010 г., приложение Счетоводна и данъчна практика, стр.62010/9Лорета ЦветковаПреглед на печата - ЗОДФЛ
  7.Публикация: Относно преференциалния режим по ЗДДФЛ на доходите от продажба на продукти от горското стопанство, сп. Финанси и право, бр.8 от 2010 г., стр.272010/9Людмила МермерскаПреглед на печата - ЗОДФЛ
  8. Публикация: Данъчно третиране на физическите лица, регистрирани като земеделски производители и тютюнопроизводители, които не са еднолични търговци, сп. Финанси и право, бр.6 от 2010 г., стр.332010/7Людмила МермерскаПреглед на печата - ЗОДФЛ
  9.Публикация: По някои въпроси, свързани с попълването на годишната данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ, сп.Финанси и право, бр.2 от 2010 г., стр.27 - 292010/3Людмила МермерскаПреглед на печата - ЗОДФЛ
  10.Публикация: Новите моменти в облагането на доходите от трудови правоотношения през 2010 г., в. Седмичен законник, бр.5 от 2010 г., стр.12010/2Лорета ЦветковаПреглед на печата - ЗОДФЛ
  11.Публикация: Дължи ли се данък и осигурителни вноски при обратно получаване на внесени от работодателя суми за застраховка Живот, сп. Счетоводство плюс, бр.1 от 2009 г., приложение Счетоводна и данъчна практика, стр.92010/2Лорета ЦветковаПреглед на печата - ЗОДФЛ
  12.Публикация: Основни насоки при данъчното третиране на обезщетенията, изплащани от работодателя съгласно Кодекса на труда, сп.Управление и данъци, бр.10 от 2009 г., стр.222009/11Лорета ЦветковаПреглед на печата - ЗОДФЛ
  13.Публикация: Новите моменти в облагането на личните доходи, Форум на счетоводителя, стр.192008/1Людмила МермерскаПреглед на печата - ЗОДФЛ
  14.Публикация: Въпроси от данъчната практика по ЗДДФЛ, в.Актив, бр.1 от 2008 г.,стр.102008/1Илия НиколовПреглед на печата - ЗОДФЛ
  15.Публикация: Въпроси и отговори, сп. Счетоводство ХХI, бр.9 (81) от 2007 г., стр.452007/11Петър ЗахариевПреглед на печата - ЗОДФЛ

Общо резултати: 152 Страница: (11)


Powered by SoftConsultGroup Ltd.