Преглед на печата - ЗДДС
 

Резултати от търсенето:

  Намерени статии:
Заглавие Брой Автор Рубрика Access
  1.

Публикаци: Въпроси и отговори от практиката, ЗДДС, сп. Български законник, бр.9 от 2014 г., стр.49

2014/8Ивайло КондаревПреглед на печата - ЗДДС
  2.

Публикация: Регистрация за ВОП на ЮЛНЦ, в. Седмичен законник, бр.18, стр.4

2014/4Ивайло КондаревПреглед на печата - ЗДДС
  3.

Публикация: Най-интересните данъчни решения на Съда на европейския съюз по преюдициални запитвания от втората половина на 2013 г. и началото на 2014 г., сп. Счетоводство, данъци и право, бр.3 от 2014 г., стр.40

2014/3Анелия ТатароваПреглед на печата - ЗДДС
  4.Публикация: Облагане на спедиторски услуги, сп. Счетоводство плюс, бр.1 от 2014 г., приложение Счетоводна и данъчна практика, стр.72014/1Моника ПетроваПреглед на печата - ЗДДС
  5.Публикация: Възможно е да се извърши доставка на стоки между две установени в България фирми и същата да е облагаема с нулева ставка по глава трета от ЗДДС, сп. Счетоводство, данъци и право, бр.9 от 2013 г., стр.422014/1Ивайло КондаревПреглед на печата - ЗДДС
  6.Данък върху добавената стойност2013/8Ивайло КондаревПреглед на печата - ЗДДС
  7.Задължения по ЗДДС при покупка на автомобил от държава членка2013/7Мария БосоловаПреглед на печата - ЗДДС
  8.Данък върху добавената стойност2013/6Ивайло КондаревПреглед на печата - ЗДДС
  9.Данък върху добавената стойност2013/4Моника ПетроваПреглед на печата - ЗДДС
  10.Публикация: Право на данъчен кредит при приета и осчетоводена погрешно съставена фактура, сп. Счетоводство плюс, бр.1 от 2013 г., приложение Счетоводна и данъчна практика, стр.72013/2Ивайло КондаревПреглед на печата - ЗДДС
  11.Публикация: Въпроси и отговори от практиката, ЗДДС, сп. Български законник, бр.2 от 2013 г., стр.692013/2Ивайло КондаревПреглед на печата - ЗДДС
  12.Публикация: Въпроси и отговори от практиката, ЗДДС, сп. Български законник, бр.10 от 2012 г., стр.1032012/9Ивайло КондаревПреглед на печата - ЗДДС
  13.Публикация: Място на изпълнение на счетоводни услуги, в. Седмичен законник, бр.33 от 2012 г., стр 42012/8Милена КириловаПреглед на печата - ЗДДС
  14.Публикация: Извършване на услуги по почистване на домове в ЕС, в. Седмичен законник, бр.32 от 2012 г., стр.52012/8Ивайло КондаревПреглед на печата - ЗДДС
  15.Публикация: Данъчно третиране на лихвите в полза на съдружник, предоставящ временна финансова помощ за дружеството, сп. Счетоводство плюс, бр.7 от 2012 г., Приложение Данъчен консултант, стр.82012/6Ивайло КондаревПреглед на печата - ЗДДС

Общо резултати: 272 Страница: (19)


Powered by SoftConsultGroup Ltd.