Преглед на печата - ЗМДТ
 

Резултати от търсенето:

  Намерени статии:
Заглавие Брой Автор Рубрика Access
  1.Публикация: Въпроси и отговори по ЗМДТ, сп.Финанси и право, бр.6 от 2010 г., стр.412010/7Красимира УзуноваПреглед на печата - ЗМДТ
  2.Публикация: Нови моменти във връзка с данъка върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци, сп. Финанси и право, бр.2 от 2010 г., стр.562010/5Ганета МинковаПреглед на печата - ЗМДТ
  3.Публикация: Въпроси и отговори по Закона за местните данъци и такси, сп. Финанси и право, бр.8 от 2009 г., стр.372009/9Ганета МинковаПреглед на печата - ЗМДТ
  4.Публикация: Промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 1.01.2009 г., сп. Експерт, бр.2 от 2009 г., стр.47. 2009/3Красимира УзуноваПреглед на печата - ЗМДТ
  5.Публикация: Казуси по ЗМДТ и ЗДДФЛ, сп. Счетоводство плюс, бр.1 от 2008 г., приложение Счетоводна и данъчна практика, стр.8-102008/2Златка МицоваПреглед на печата - ЗМДТ
  6.Публикация: Въпроси и отговори, в-к Актив, бр.24 от 2006 г., стр.42007/1Цветан СтанкуловПреглед на печата - ЗМДТ
  7.Публикация: Данъчно облагане при продажба на лично недвижимо имущество, сп.Финанси и право, бр.7 от 2006 г., стр.47
2006/9Людмила МермерскаПреглед на печата - ЗМДТ
  8.Публикация: Определяне на срока за дължим данък на недвижим имот, сп.Счетоводство плюс, бр.6 от 2006 г., Данъчен консултант, стр.16
2006/9Николина ГеоргиеваПреглед на печата - ЗМДТ
  9.Публикация: Актуални въпроси на данъчната практика, Местни данъци и такси, Експерт, бр.5 от 2006 г., стр.53-542006/6Златка МицоваПреглед на печата - ЗМДТ
  10.Публикация: Кои заплаща местния данък продажба на недвижими имоти, в-к. "Седмичен законник", бр.8 от 2006, стр.7
2006/4Иван ДочевПреглед на печата - ЗМДТ
  11.Публикация: Задължения на предприятията, свързани с притежаване или ползване на движими и недвижими имущества, съгласно ЗМДТ, сп. Актив, бр.2 от 2006 г., стр.36
2006/3Златка МицоваПреглед на печата - ЗМДТ
  12.Публикация: Промени в облагането по Закона за местните данъци и такси, в сила от 1. 01. 2006 г., Експерт, бр.1 от 2006 г., стр.57
2006/2Златка МицоваПреглед на печата - ЗМДТ
  13.Публикация: Промени в облагането по Закона за местните данъци и такси, в сила от 1. 01. 2006 г., Експерт, бр.1 от 2006 г., стр.57
2006/2Златка МицоваПреглед на печата - ЗМДТ
  14.Публикация: Промени в облагането по Закона за местните данъци и такси, в сила от 1.01.2006 г., Експерт, бр.1 от 2006 г., стр.57
2006/2Златка МицоваПреглед на печата - ЗМДТ
  15.Публикация:
Какво следва да се извърши до края на календарната година с оглед освобождаване от някои данъци и такси по Закона за местните данъци и такси за 2006 г. или оптимизиране на размера им, сп. Експерт, бр.11 от 2005 г., стр.45
2005/12Златка МицоваПреглед на печата - ЗМДТ

Общо резултати: 41 Страница: (3)


Powered by SoftConsultGroup Ltd.