Преглед на печата - ДПК
 

Резултати от търсенето:

  Намерени статии:
Заглавие Брой Автор Рубрика Access
  1.Публикация: Преглед на измененията и допълненията, извършени през 2006 г. в ДОПК, сп.Експерт, бр.2 от 2007 г., стр.442007/3Биляна ГецоваПреглед на печата - ДПК
  2.Публикация: Връчване на съобщения по реда на ДОПК, сп.Финанси и право, бр.10 от 2006 г., стр.532006/12Биляна ГецоваПреглед на печата - ДПК
  3.Публикация: Актуални въпроси на данъчната практика, сп.Експерт, бр.10 от 2006 г., стр.552006/11Биляна ГецоваПреглед на печата - ДПК
  4.Публикация: Промени на подадени декларации и други данни или документи, сп. Експерт, бр.6 от 2006 г., стр.43-46
2006/7Биляна ГецоваПреглед на печата - ДПК
  5.Публикация: Новите моменти при регистрациите по ДОПК, сп. Експерт, бр.5 от 2006 г., стр.422006/6Биляна ГецоваПреглед на печата - ДПК
  6.Казус: Каква е процедурата за обща данъчна регистрация след влизане в сила на ДОПК?2006/6Биляна ГецоваПреглед на печата - ДПК
  7.Публикация: Актуални въпроси на данъчната практика, Данъчен процесуален кодекс, сп. Експерт, бр.1 от 2006 г., стр.62-63
2006/2Биляна ГецоваПреглед на печата - ДПК
  8.Публикация:
Актуални въпроси от данъчната практика, Данъчен процесуален кодекс, сп. Експерт, бр.11 от 2005 г., стр.44
2005/12Биляна ГецоваПреглед на печата - ДПК
  9.Публикация:
Актуални въпроси от данъчната практика, Данъчен процесуален кодекс, сп. Експерт, бр.11 от 2005 г., стр.44
2005/12Биляна ГецоваПреглед на печата - ДПК
  10.Публикация: Актуални въпроси от данъчната практика, Данъчен процесуален кодекс, сп. Експерт, бр.7 от 2005 г., стр.532005/9Любка ЦеноваПреглед на печата - ДПК
  11.Публикация: Актуални въпроси от данъчната практика, Данъчен процесуален кодекс, сп. Експерт, бр.7 от 2005 г., стр.532005/9Любка ЦеноваПреглед на печата - ДПК
  12.Публикация: В какъв срок могат да се търсят от държавата суми , произтичащи от недължимо внесени или събрани суми, сп. Експерт, бр.6 от 2005 г., стр.48-492005/8Биляна ГецоваПреглед на печата - ДПК
  13.Публикация: В какъв срок могат да се търсят от държавата суми, произтичащи от недължимо внесени или събрани суми, сп. Експерт, бр.6 от 2005 г., стр.48-492005/8Биляна ГецоваПреглед на печата - ДПК
  14.Публикация: Промени в ДПК, в сила от 11. 02. 2006 г., сп. Експерт, бр.6 от 2005 г., стр.382005/8Любка ЦеноваПреглед на печата - ДПК
  15.Публикация: Влияе ли структурната реформа на данъчната администрация при определяне размера на патентния данък за дейностите, които се извършват от постоянно място, сп. Експерт, бр.5 от 2005 г., стр.53-54?2005/7Биляна ГецоваПреглед на печата - ДПК

Общо резултати: 28 Страница: (2)


Powered by SoftConsultGroup Ltd.