ДАНЪЧНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ЗКПО
 

Резултати от търсенето:

  Намерени статии:
Заглавие Брой Автор Рубрика Access
  1.Условия, при които организирана екскурзия в чужбина на работниците и служителите ще се третира като социален разход2014/10Лиляна ПаневаДАНЪЧНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ЗКПО
  2.Третиране по ЗКПО и ЗДДС на безвъзмездно раздадени опаковки2014/10Лиляна ПаневаДАНЪЧНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ЗКПО
  3.Обратно проявление на възникналата данъчна временна разлика от обезценка на вземания2014/7Мария БосоловаДАНЪЧНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ЗКПО
  4.Третиране по ЗКПО и ЗДДФЛ на безвъзмездното прехвърляне на правото за придобиване на автомобил на собственика на дружеството след приключване на лизинговия договор2014/6Лиляна ПаневаДАНЪЧНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ЗКПО
  5.Категоризиране на активи, съставляващи фотоволтаична система, за данъчни цели2014/1Мария БосоловаДАНЪЧНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ЗКПО
  6.Срок за подаване на декларация за намаляване на авансовата вноска по ЗКПО за трето тримесечие2013/8Мария БосоловаДАНЪЧНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ЗКПО
  7.Данък при източника за доходи на чуждестранно юридическо лице от предоставена под наем машина2013/6Мария БосоловаДАНЪЧНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ЗКПО
  8.Корекция на счетоводна грешка, допусната през 2012 г.2013/6Мария БосоловаДАНЪЧНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ЗКПО
  9.Третиране по ЗКПО на разхода по фактура, платена чрез Easy pay2013/5Лиляна ПаневаДАНЪЧНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ЗКПО
  10.Данък при източника във връзка с начислено възнаграждение на чужде-странно лице за предоставена от него услуга по обучение2013/5Мария БосоловаДАНЪЧНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ЗКПО
  11.Третиране по ЗКПО и КСО на предоставените от работодателя социални разходи под формата на ваучери за храна и застраховка Живот2013/5Мария БосоловаДАНЪЧНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ЗКПО
  12.Тримесечни авансови вноски по ЗКПО и ред за определяне на лихвите при недопустимо намалени вноски2012/3Мария БосоловаДАНЪЧНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ЗКПО
  13.Данъчно третиране на прихода от лихви по отменен ревизионен акт2011/7Мария БосоловаДАНЪЧНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ЗКПО
  14.Условия, при които безлихвено предоставените суми от едноличния собственик на дружеството не се третират като отклонение от данъчно облагане2011/7Мария БосоловаДАНЪЧНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ЗКПО
  15.Данъчно третиане при изплащане на ликвидационен дял с активи на дружеството2011/6Мария БосоловаДАНЪЧНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ЗКПО

Общо резултати: 93 Страница: (7)


Powered by SoftConsultGroup Ltd.