В новият брой четете:

  Намерени статии:
Заглавие Брой Автор Рубрика Access
  1.Промените в ЗДДС за 2015 г.2015/1Лиляна ПаневаКОСВЕНИ ДАНЪЦИ
  2.ПРОМЕНИ В СОЦИАЛНОТО И ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ ПРЕЗ 2015 Г.2015/1Аспасия ПетковаТРУД И ОСИГУРЯВАНЕ
  3.СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА 2014 Г.
ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ
2015/1Димитър ФратевСТОПАНСКА КОНЮНКТУРА
  4.ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК
(избрани публикации)
2015/1- ПОЛЕЗНО ЗА ВАС
  5.Писмо на НАП № 96-00-463 от 5.01.2015 г. – данъчни последици при установена липса на стоки в резултат на кражба
2015/1НАП Преглед на административната практика
  6.Писмо на НАП № 96-00-459 от 5.01.2015 г. – определяне мястото на изпълнение за целите на ЗДДС при доставка на услуги, извършвани по електронен път2015/1НАП Преглед на административната практика
  7.Решение на ВАС № 1222 от 4.02.2015 г. – третиране по ЗКПО на начислени данъчни амортизации от датата на издаване на разрешението за ползване на сградата, без да е доказана датата на въвеждането й в експлоатация2015/1ВАС Преглед на съдебната практика
  8.Решение на ВАС № 88 от 5.01.2015 г. – прилагане на СИДДО с Великобритания за реализирани от чуждестранното лице доходи по договор за управленски услуги2015/1ВАС Преглед на съдебната практика
  9.Решение на ВАС № 143 от 7.01.2015 г. – доказване наличието на реално осъществени доставки на стоки2015/1ВАС Преглед на съдебната практика
  10.Решение на ВАС № 1139 от 2.02.2015 г. – право на данъчно облекчение по чл.48, ал.6 от ЗДДФЛ за физическите лица, регистрирани като земеделски производители, избрали да се облагат като ЕТ2015/1ВАС Преглед на съдебната практика

Общо резултати: 10 Страница: (1)


Powered by SoftConsultGroup Ltd.